Portfolio > Painting

In White (1 through 8)
Plaster and acrylic titanium white paint on canvas
2014
White Shroud
Titanium white paint and canvas on canvas
60 x 48
2014
Canvases In Titanium White (Detail)
Acrylic on canvas
8 x 10 (each)
2010
Canvases In Titanium White
Acrylic on canvas
8 x 10 (each)
2010
In Blue
Acrylic and newsprint on canvas
36 x 48
2010
Impulse (3)
Acrylic on canvas
60 x 48
2008
Impulse (2)
Acrylic on canvas
60 x 48
2008
Impulse (1)
Acrylic on canvas
60 x 48
2008
Letters
Acrylic on canvas
24 x 24
2008
Ghosts
Acrylic on canvas
48 x 36
2008