Portfolio > Painting

In White (1 through 8)
In White (1 through 8)
Plaster and acrylic titanium white paint on canvas
2014